นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว สุปราณี โอวาทฬารพร
Ico64
นางสาว สุปราณี โอวาทฬารพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

นางสาว สุปราณี โอวาทฬารพร
Ico256
Username:supranee.o
User ID:180
First name:สุปราณี
Last name:โอวาทฬารพร
Title:นางสาว
Career:รับราชการ
Position:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
Organization:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตู้ ปณ. 3 คอหงส์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:ไทย
Joined at:26 October 2007 10:35
Tags:คณะวิทยาศาสตร์  บริหารงานทั่วไป  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สุปราณี โอวาทฬารพร  เลขานุการภาควิชา
Read:2954
About Me
-
Recent Posts
No Post
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsupranee%2eo%3flocale%3den