นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว สุปราณี โอวาทฬารพร
Ico64
นางสาว สุปราณี โอวาทฬารพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

นางสาว สุปราณี โอวาทฬารพร
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:supranee.o
สมาชิกที่:180
ชื่อ:สุปราณี
นามสกุล:โอวาทฬารพร
คำนำชื่อ:นางสาว
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
องค์กร:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตู้ ปณ. 3 คอหงส์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:26 ตุลาคม 2550 10:35
คำสำคัญ (keywords):คณะวิทยาศาสตร์  บริหารงานทั่วไป  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สุปราณี โอวาทฬารพร  เลขานุการภาควิชา
อ่าน:2953
ประวัติย่อ
-
บันทึกล่าสุด
ไม่มีบันทึก
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsupranee%2eo%3flocale%3dth