นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Hunter (Alone in the dark)
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Hunter (Alone in the dark)
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:surachet.k
สมาชิกที่:95
ชื่อ:q
ชื่อกลาง:q
นามสกุล:q
นามแฝง:Hunter (Alone in the dark)
เป็นสมาชิกเมื่อ:15 ตุลาคม 2550 17:14
เข้าระบบเมื่อ:12 กรกฎาคม 2554 11:58
คำสำคัญ (keywords):engineering  acaser
อ่าน:5393
ประวัติย่อ
-
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsurachet%2ek