นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Saturday
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Saturday
Ico256
Username:sureerath.j
User ID:1246
First name:Sureerat
Last name:Chelae
Screen name:Saturday
Country:Thailand
Joined at:19 November 2009 21:19
Edited at:28 April 2016 22:33
Last login at:16 January 2014 23:47
Tags:นักเทคนิคการแพทย์
Read:1868
About Me
-
Recent Posts
No Post
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsureerath%2ej%3flocale%3den