นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:suwit.s
สมาชิกที่:210
ชื่อ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต
นามสกุล:ศรีไหม
นามแฝง:ล.ลิงไต่หลังแกะ
อาชีพ:นักวิชาการ/นักศึกษา
ตำแหน่ง:อาจารย์
องค์กร:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:02 พฤศจิกายน 2550 13:55
แก้ไขเมื่อ:02 กรกฎาคม 2558 13:36
เข้าระบบเมื่อ:02 กรกฎาคม 2558 13:35
คำสำคัญ (keywords):ศึกษาต่อต่างประเทศ  บอกเล่าเก้าสิบ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  การจัดการ  กลยุทธ์
อ่าน:12131
ประวัติย่อ
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsuwit%2es