นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico256
Username:suwit.s
User ID:210
First name:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต
Last name:ศรีไหม
Screen name:ล.ลิงไต่หลังแกะ
Career:นักวิชาการ/นักศึกษา
Position:อาจารย์
Organization:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Country:Thailand
Joined at:02 November 2007 13:55
Edited at:02 July 2015 13:36
Last login at:02 July 2015 13:35
Tags:ศึกษาต่อต่างประเทศ  บอกเล่าเก้าสิบ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  การจัดการ  กลยุทธ์
Read:11725
About Me
-