นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

thuenjai - bunrangsri
Ico64
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

thuenjai - bunrangsri
Ico256
Username:thuenjai.b
User ID:938
First name:thuenjai
Middle name:-
Last name:bunrangsri
Screen name:thuenjai
Joined at:20 May 2008 11:18
Last login at:16 Febuary 2012 14:25
Tags:โรงพยาบาลทันตกรรม
Read:1933
About Me
-