นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

IM by psu
Ico64
ทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์
นักวิชาการศึกษา
คณะวิทยาการจัดก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

IM by psu
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:tippawan.p
สมาชิกที่:1368
ชื่อ:ทิพวรรณ
นามสกุล:ปิ่นทองพันธ์
นามแฝง:IM by psu
อาชีพ:พนักงานของรัฐ
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษา
องค์กร:คณะวิทยาการจัดก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกเมื่อ:23 สิงหาคม 2553 16:12
คำสำคัญ (keywords):การจัดการสารสนเทศ  วิทยาการจัดการ  สารสนเทศ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยี
อ่าน:1910
ประวัติย่อ

การศึกษา 

    ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี

บันทึกล่าสุด
ไม่มีบันทึก
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2ftippawan%2ep