นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

viroj
Ico64
viroj viroj bas jihem
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

viroj
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:viroj.j
สมาชิกที่:1478
ชื่อ:viroj
ชื่อกลาง:bas
นามสกุล:jihem
นามแฝง:registra-pattani
คำนำชื่อ:viroj
อาชีพ:พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:นักวิชาการอุดมศึกษา
องค์กร:งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
ถนน:ปัตตานี
เมือง:เมือง
จังหวัด:ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์:94000
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:11 กรกฎาคม 2554 09:26
แก้ไขเมื่อ:11 กรกฎาคม 2554 09:29
เข้าระบบเมื่อ:11 กรกฎาคม 2554 09:34
คำสำคัญ (keywords):regist
อ่าน:2206
ประวัติย่อ
-