นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดร.วันดี
Ico64
ดร.วันดี อุดมอักษร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ดร.วันดี
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:wandee.u
สมาชิกที่:78
ชื่อ:ดร.วันดี
นามสกุล:อุดมอักษร
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
องค์กร:คณะวิทยาศาสตร์
ถนน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:12 ตุลาคม 2550 22:11
แก้ไขเมื่อ:20 ธันวาคม 2555 22:02
เข้าระบบเมื่อ:20 ธันวาคม 2555 21:51
คำสำคัญ (keywords):ประกันคุณภาพการศึกษา
อ่าน:5719
ประวัติย่อ
-