นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดร.วันดี
Ico64
ดร.วันดี อุดมอักษร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ดร.วันดี
Ico256
Username:wandee.u
User ID:78
First name:ดร.วันดี
Last name:อุดมอักษร
Career:รับราชการ
Position:ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Organization:คณะวิทยาศาสตร์
Street:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:Thailand
Joined at:12 October 2007 22:11
Edited at:20 December 2012 22:02
Last login at:20 December 2012 21:51
Tags:ประกันคุณภาพการศึกษา
Read:5786
About Me
-