นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฟิซแอนด์ญ่า
Ico64
นางสาว วันเพ็ญ วิทยะสุนทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองธุรการ ม.อ.ปัตตานี
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ฟิซแอนด์ญ่า
Ico256
Username:wanpen.v
User ID:506
First name:วันเพ็ญ
Last name:วิทยะสุนทร
Screen name:ฟิซแอนด์ญ่า
Title:นางสาว
Career:รับราชการ
Position:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Organization:กองธุรการ ม.อ.ปัตตานี
Joined at:17 December 2007 09:31
Tags:กองธุรการ  งานสารบรรณ  วิทยาเขตปัตตานี
Read:1735
About Me
-
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fwanpen%2ev%3flocale%3den