นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตัวเล็กหัวใจโต๊โต
Ico64
นาย วราวุฒิ โประเทพ
บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ตัวเล็กหัวใจโต๊โต
Ico256
Username:warawut.p
User ID:1731
First name:วราวุฒิ
Last name:โประเทพ
Screen name:ตัวเล็กหัวใจโต๊โต
Title:นาย
Career:รับราชการ
Position:บุคลากร
Organization:กองการเจ้าหน้าที่
Street:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:03 March 2014 09:20
Edited at:03 March 2014 09:28
Last login at:08 June 2016 08:53
Tags:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  งานพัฒนาและฝึกอบรม  กองการเจ้าหน้าที่
Read:2271
About Me
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fwarawut%2ep%3flocale%3den