นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

warin
Ico64
Mrs Warinda Pratumwan
นักวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

warin
Ico256
Username:warinda.pr
User ID:1674
First name:Warinda
Last name:Pratumwan
Screen name:warin
Title:Mrs
Position:นักวิทยาศาสตร์
Organization:คณะอุตสาหกรรมเกษตร
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Country:Thailand
Joined at:06 March 2013 13:34
Edited at:06 March 2013 14:00
Last login at:06 March 2013 13:34
Tags:คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ฝ่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Read:1096
About Me
-