นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แป๊ะเปา
Ico64
Mr. wirapong arparattanakhun
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

แป๊ะเปา
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:wirapong.a
สมาชิกที่:524
ชื่อ:wirapong
นามสกุล:arparattanakhun
นามแฝง:แป๊ะเปา
คำนำชื่อ:Mr.
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์กร:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ถนน: 15/63 ถนนจรูญสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลรูสมิแล
เมือง: เมือง
จังหวัด: ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์: 94000
ประเทศ: ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:17 ธันวาคม 2550 09:34
คำสำคัญ (keywords):งานประสานการวางแผน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  มอ.ปัตตานี  นบ.มอ.2
อ่าน:3116
ประวัติย่อ

เป็นหนุ่มจากลุ่มน้ำปากพนัง เรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนกิตติกุลศึกษาจบประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 1 - 3) และตอนปลาย (ม.ศ. 4 - 5) โรงเรียนปากพนัง(โรงเรียนชาย) จบปริญญาตรีจากรั้วเทาแดง (มศว.สงขลา) แล้วปีนรั้วสีบลูรูสะมิแลเข้ามาต่อปริญญาโท สาขาวิธีวิทยาการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปัจจุบันรับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประสานการวางแผน สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fwirapong%2ea