นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

YAOWADEE
Ico64
YAOWADEE นู่กุ้ง CHUMANEE
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

YAOWADEE
Ico256
Username:yaowadee.n
User ID:202
First name:YAOWADEE
Middle name:นู่กุ้ง
Last name:CHUMANEE
Career:ลูกจ้างชั่วคราว
Position:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Organization:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Street:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:ไทย
Joined at:31 October 2007 13:08
Last login at:05 September 2011 10:54
Tags:ประกันคุณภาพ  บัณฑิตศึกษา  บริหารงานทั่วไป  กายวิภาคศาสตร์  rg
Read:2052
About Me
-
Recent Posts
No Post
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fyaowadee%2en%3flocale%3den