นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

kang9000
Ico256
Username:yuparate.p
User ID:810
First name:ยุพเรช
Last name:พิพัฒน์พงศธร
Screen name:kang9000
Joined at:25 Febuary 2008 10:38
Tags:คณะวิทยาศาสตร์  การศึกษา  งานนโยบายและแผน  ลูกหมาน้อย  วิจัยและประเมินผล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Read:2092
About Me
-
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fyuparate%2ep%3flocale%3den