นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
on
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Member Since: 29 January 2013 09:19
Last Login: 07 March 2013 17:04
Ico48
ณภัค
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
Member Since: 29 January 2013 08:37
Last Login: 29 January 2013 10:42
Ico48
waraporn
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 28 January 2013 16:44
Last Login: 29 January 2013 11:12
Ico48
สิจ้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 28 January 2013 16:31
Last Login: 10 July 2013 11:18
Ico48
สุขภิญญา พวงสุวรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Member Since: 28 January 2013 16:22
Last Login: 29 January 2013 11:04
Ico48
Manee Thip
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Member Since: 28 January 2013 16:12
Last Login: 29 January 2013 11:12
Ico48
ศิรดี ดอกไม้บาน สุวรรณชัย
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
Member Since: 28 January 2013 16:02
Last Login: 08 July 2013 13:12
Ico48
kate
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Member Since: 28 January 2013 15:59
Last Login: 10 June 2014 13:51
Ico48
ใจทิพย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 28 January 2013 15:40
Last Login: 09 January 2014 09:06
Ico48
รัตนา
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 28 January 2013 14:14
Last Login: 29 January 2013 11:07
Ico48
PumPuy PSU
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 28 January 2013 10:19
Last Login: 29 January 2013 11:13
Ico48
บำเพ็ญ
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 22 January 2013 16:00
Last Login: 11 April 2014 11:17
Ico48
iboyd
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 21 January 2013 09:42
Last Login: 20 Febuary 2013 09:10
Ico48
ศุภศิลป์
รับราชการ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 15 January 2013 09:16
Last Login: 15 January 2013 09:18
Ico48
สมยศ
รับราชการ
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 08 January 2013 10:24
Last Login: 01 September 2019 17:49
Ico48
Alex
Member Since: 03 January 2013 16:28
Last Login: 10 January 2013 10:29
Ico48
Downsyndrome
IT
Faculty of Agro-Industry
Member Since: 03 January 2013 09:39
Last Login: 04 June 2014 13:38
Ico48
sasa
พนักงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 18 December 2012 16:14
Last Login: 28 January 2013 16:08
Ico48
Porr
ลูกจ้างชั่วคราว
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
Member Since: 18 December 2012 09:51
Last Login: 12 Febuary 2013 11:45
Ico48
noo neen
Member Since: 28 November 2012 09:34
Last Login: 20 Febuary 2013 17:08