นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 06 September 2012 15:45
Last Login: 01 November 2013 10:25
Ico48
jinny
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 03 September 2012 12:34
Last Login: 17 June 2016 08:59
Ico48
ปิ่นโต
ครู
Member Since: 27 August 2012 08:39
Last Login: 25 July 2016 15:13
Ico48
Kommiracle
Prince of Songkla University
Member Since: 19 August 2012 19:16
Last Login: 30 October 2019 11:30
Ico48
สายลม ^_^
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 09 August 2012 18:26
Last Login: 08 November 2015 23:08
Ico48
บายศรี
Member Since: 09 August 2012 11:40
Last Login: 23 November 2014 21:04
Ico48
กรกช
Member Since: 09 August 2012 09:12
Last Login: 11 September 2012 09:02
Ico48
นุนอนนาน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 07 August 2012 09:22
Last Login: 10 October 2016 09:49
Ico48
Amity
พนักงานองค์กรของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 27 July 2012 09:42
Last Login: 27 July 2012 09:44
Ico48
Gybkae
นักศึกษา
-
Member Since: 25 July 2012 17:16
Last Login: 25 July 2012 17:21
Ico48
นาย สิทธิชัย พิริยคุณธร
ข้าราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
Member Since: 11 July 2012 19:21
Last Login: 08 December 2014 15:56
Ico48
T. Sangchaisri
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 10 July 2012 20:51
Last Login: 18 March 2013 21:02
Ico48
Toey
Member Since: 09 July 2012 19:41
Last Login: 19 July 2013 13:30
Ico48
ภูริทัต
นักศึกษา
Member Since: 17 June 2012 20:45
Last Login: 17 June 2012 20:49
Ico48
Miss JANEANONG QUEEN LIMWICHIT
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
Member Since: 13 June 2012 21:27
Last Login: 13 June 2012 21:31
Ico48
Piyanut
Member Since: 13 June 2012 12:00
Last Login: 13 June 2012 12:00
Ico48
ปุ๊กลุ๊ก
พนักงานของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 13 June 2012 08:50
Last Login: 26 September 2013 16:31
Ico48
gorn
งานประกันคุณภาพ
คณะศิลปศาสตร์
Member Since: 01 June 2012 14:44
Last Login: 17 September 2012 08:36
Ico48
passion_box
งานนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 01 June 2012 14:44
Last Login: 01 June 2012 16:01
Ico48
nop inu
Member Since: 01 June 2012 14:18
Last Login: 01 June 2012 15:24