นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
Birdy
อาจารย์
มอ.ตรัง
Member Since: 17 July 2017 12:00
Last Login: 02 August 2018 15:12
Ico48
NuAomKubb
Member Since: 12 July 2017 17:20
Last Login: 12 July 2017 18:18
Ico48
ตะหลิว
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 12 July 2017 15:57
Last Login: 01 October 2019 11:29
Ico48
Ajarn Nantana Sittirak
อาจารย์
สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสาตร์และการจัดการ
Member Since: 10 July 2017 10:48
Last Login: 09 August 2017 19:04
Ico48
AT.K
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 02 June 2017 16:07
Last Login: 20 March 2019 22:54
Ico48
นาย ณัฐวัฒน์ - จำปา
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
Member Since: 18 May 2017 14:15
Last Login: 25 June 2019 15:20
Ico48
NoraHaroN
Member Since: 19 March 2017 09:53
Last Login: 23 July 2018 15:54
Ico48
Nittaya Prawram
พนักงานของรัฐ
Prince of Songkla University
Member Since: 30 January 2017 12:05
Last Login: 07 September 2017 16:50
Ico48
นราภรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 28 January 2017 13:16
Last Login: 03 August 2018 12:28
Ico48
เลม่อน
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 27 January 2017 16:16
Last Login: 09 June 2018 08:49
Ico48
Jirawat Sinchai
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 26 January 2017 16:24
Last Login: 17 July 2017 11:49
Ico48
Suthida
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยา่ลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 26 January 2017 16:09
Last Login: 02 August 2019 16:42
Ico48
Annyta
พนักงานมหาวิทยาลัย
ม.อ.ตรัง
Member Since: 24 January 2017 18:26
Last Login: 22 July 2019 13:56
Ico48
Phattrapong
Lecturer
PSU Trang
Member Since: 24 January 2017 15:59
Last Login: 17 May 2018 13:02
Ico48
Siraporn Srisuwan
Member Since: 17 January 2017 12:09
Last Login: 13 July 2017 14:35
Ico48
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
Member Since: 16 January 2017 12:57
Last Login: 21 March 2017 09:10
Ico48
อ. ณภัทร ปรีชา รัตนมา
รับราชการ
คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี
Member Since: 03 January 2017 12:19
Last Login: 03 January 2017 17:47
Ico48
บุญประสิทธิ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 13 December 2016 17:32
Last Login: 20 December 2016 16:18
Ico48
Noopuk
ข้าราชการ
มหาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 06 December 2016 14:43
Last Login: 06 December 2016 14:47
Ico48
นางยืนยง
พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 November 2016 11:59
Last Login: 29 November 2016 12:05