นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
Takk
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 02 July 2014 16:48
Last Login: 14 October 2014 00:33
Ico48
kitipumonline
Member Since: 30 May 2014 11:54
Last Login: 09 July 2014 16:20
Ico48
akkarawit
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 08 April 2014 10:00
Last Login: 14 July 2014 23:48
Ico48
ดินสอ
Member Since: 03 April 2014 16:12
Last Login: 08 September 2017 17:38
Ico48
Apin
นักวิชาการศึกษา
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
Member Since: 02 April 2014 16:44
Last Login: 02 April 2014 17:02
Ico48
โจโมะน้ำตาล
การจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 02 April 2014 13:41
Last Login: 25 August 2016 15:35
Ico48
ตัวเล็กหัวใจโต๊โต
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
Member Since: 03 March 2014 09:20
Last Login: 20 December 2016 15:31
Ico48
wichit kaewsanit
คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 25 Febuary 2014 13:51
Last Login: 25 Febuary 2014 13:53
Ico48
สมหญิงจิงจัง
รับจ้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 07 Febuary 2014 16:58
Last Login: 12 Febuary 2014 08:46
Ico48
Poonim
พนักงานเงินรายได้
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (สนอ.)
Member Since: 05 Febuary 2014 13:23
Last Login: 27 Febuary 2018 10:42
Ico48
นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
พนักงานเงินรายได้
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
Member Since: 29 January 2014 13:20
Last Login: 01 Febuary 2016 16:35
Ico48
นุ่มนิ่ม
รับราชการ
ข้ารับใช้ของแผ่นดิน
Member Since: 29 January 2014 09:14
Last Login: 26 September 2014 14:58
Ico48
Nobita
Scientific Equipment Center
Member Since: 26 November 2013 17:29
Last Login: 03 November 2018 18:47
Ico48
emAbhi
Member Since: 12 November 2013 17:50
Last Login: 12 November 2013 18:32
Ico48
LUX
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ
Member Since: 06 November 2013 10:13
Last Login: 02 November 2017 11:14
Ico48
ชยธร วัฒนชาลี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 01 November 2013 16:17
Last Login: 18 December 2013 15:12
Ico48
ลูกไก่
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 25 October 2013 08:57
Last Login: 10 January 2018 16:16
Ico48
tree lady pink
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 17 October 2013 16:08
Last Login: 17 October 2013 16:09
Ico48
Good Luck
พนักงานมหาวิทยาลัย
Prince of Songkla University, Surat Thani Campus
Member Since: 17 October 2013 15:03
Last Login: 10 Febuary 2014 12:05
Ico48
ใบไม้หลากสี
นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Member Since: 22 August 2013 15:29
Last Login: 20 July 2014 21:50