นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
DANG
Member Since: 19 November 2007 11:26
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
จารุณี สิงขรัตน์
Member Since: 19 November 2007 11:23
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
สุพัตรา วิจิตรโสภา
Member Since: 19 November 2007 11:23
Last Login: 10 October 2013 15:04
Ico48
Prawat Wettayaprasit
Member Since: 19 November 2007 11:23
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
มนา
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองกิจการนักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่
Member Since: 19 November 2007 11:22
Last Login: 17 August 2011 16:42
Ico48
Mr.A
Member Since: 19 November 2007 11:21
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
วิลัย อินทร์สุวรรณ์
Member Since: 19 November 2007 11:20
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
คนพิเศษ
Member Since: 19 November 2007 11:20
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
บ้านวัยใส
Member Since: 19 November 2007 11:20
Last Login: 19 April 2013 13:05
Ico48
kikuchang
Member Since: 19 November 2007 11:20
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
วันวิสาข์ มานะ
Member Since: 19 November 2007 11:20
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
หนุ่ม
Member Since: 19 November 2007 11:19
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
แมวญี่ปุ่น
Member Since: 19 November 2007 11:19
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ดอกหญ้า
Member Since: 19 November 2007 11:19
Last Login: 25 October 2012 14:29
Ico48
ปาริฉัตร
สำนักวิจัยและพัฒนา(RDO)ม.อ.
Member Since: 19 November 2007 10:08
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
พร...ผีเสื้อแสนสวย
รับราชการ
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Member Since: 19 November 2007 09:04
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ครูนน
รับราชการ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 16 November 2007 16:52
Last Login: 21 November 2012 08:44
Ico48
259
Member Since: 16 November 2007 14:05
Last Login: 17 June 2013 12:40
Ico48
Micron
รับราชการ
Member Since: 16 November 2007 12:19
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
สุกฤทธิรา รัตนวิไล
Member Since: 16 November 2007 11:26
Last Login: 25 July 2012 15:05