นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
กนกกร จันทร์มณี
กองการเจ้าหน้าที่ สนอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 18 June 2013 09:15
Last Login: 18 June 2013 16:11
Ico48
สรญา
Member Since: 18 June 2013 09:04
Last Login: 05 October 2013 15:06
Ico48
KIK
Member Since: 12 June 2013 10:39
Last Login: 12 July 2013 15:42
Ico48
นายอุทิศ อินทศร
Member Since: 10 June 2013 08:40
Last Login: 16 May 2014 11:01
Ico48
madone
นักวิทยาศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
Member Since: 04 June 2013 09:22
Last Login: 04 June 2013 10:48
Ico48
Assoc. Prof. Dr Wanwisa Nganpongsai
Lecturer
Department of Animal Science
Member Since: 04 June 2013 09:04
Last Login: 12 June 2013 16:45
Ico48
wuti
Government service
Department of Aquatic Science
Member Since: 02 June 2013 12:53
Last Login: 02 June 2013 12:53
Ico48
เชอร์รี่ medtech
คณะเทคนิคการแพทย์ มอ.
Member Since: 02 June 2013 05:32
Last Login: 02 June 2013 05:52
Ico48
Seraph
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์
Member Since: 31 May 2013 16:58
Last Login: 31 May 2013 20:43
Ico48
JUMU
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์
Member Since: 31 May 2013 16:35
Last Login: 05 June 2013 21:32
Ico48
kan
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์
Member Since: 31 May 2013 16:04
Last Login: 11 June 2013 16:26
Ico48
Mr.Natta
พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 31 May 2013 14:23
Last Login: 19 June 2013 17:50
Ico48
moki
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์
Member Since: 31 May 2013 14:23
Last Login: 03 June 2013 16:23
Ico48
anatta
อาจารย์
คณะเทคนิคการแพทย์
Member Since: 31 May 2013 10:27
Last Login: 03 November 2013 13:25
Ico48
นุชชี่
พนักงานเงินรายได้
คณะเทคนิคการแพทย์
Member Since: 30 May 2013 16:38
Last Login: 05 August 2015 14:36
Ico48
แม่นางบนยอดเขาเหลียงซาน
Member Since: 02 May 2013 17:45
Last Login: 30 November 2013 15:16
Ico48
กรอร วงษ์กำแหง
อาจารย์
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
Member Since: 23 April 2013 11:43
Last Login: 23 April 2013 11:44
Ico48
ส้ม
Member Since: 10 April 2013 23:22
Last Login: 10 April 2013 23:28
Ico48
พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม
อาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 10 April 2013 13:34
Last Login: 13 May 2013 06:50
Ico48
นาย สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร
Member Since: 05 April 2013 09:27
Last Login: 13 September 2013 09:05