นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
รองเท้าคู่เดียวกัน ของ ฉัน และ เธอ
Member Since: 16 November 2007 09:33
Last Login: 24 August 2011 22:23
Ico48
kind
Member Since: 15 November 2007 17:16
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
kk
Member Since: 15 November 2007 16:40
Last Login: 02 May 2018 09:25
Ico48
ผดา
Member Since: 15 November 2007 13:35
Last Login: 20 Febuary 2017 14:38
Ico48
อาเกา
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 15 November 2007 12:41
Last Login: 12 March 2017 22:04
Ico48
N.Tanmanee
รับราชการ
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 15 November 2007 05:39
Last Login: 26 Febuary 2014 13:36
Ico48
พอใจ
Member Since: 14 November 2007 18:56
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
Sea Hopper
Member Since: 14 November 2007 14:24
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
ข้าราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 14 November 2007 12:56
Last Login: 10 May 2013 13:49
Ico48
สมบูรณ์
รับราชการ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
Member Since: 14 November 2007 10:09
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
kittiphong
Member Since: 14 November 2007 09:49
Last Login: 14 March 2013 00:08
Ico48
พี่พล
Member Since: 12 November 2007 14:00
Last Login: 19 August 2016 17:59
Ico48
บุษราคัม
Member Since: 12 November 2007 10:03
Last Login: 09 November 2017 21:30
Ico48
noname
รับจ้าง
Member Since: 10 November 2007 17:34
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
pichanunr
Member Since: 09 November 2007 15:36
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ผึ้งทอง
Member Since: 09 November 2007 14:10
Last Login: 13 October 2014 10:46
Ico48
pompom
Member Since: 09 November 2007 14:03
Last Login: 03 September 2017 23:00
Ico48
พี่งาม
ข้าราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 November 2007 14:02
Last Login: 20 Febuary 2017 09:44
Ico48
JakkaGee
Member Since: 09 November 2007 13:58
Last Login: 21 August 2011 18:13
Ico48
ดำขำ
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 09 November 2007 13:57
Last Login: 28 May 2018 20:14