นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
เข็มหมุด
Member Since: 09 November 2007 13:57
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
อั้ม
Member Since: 09 November 2007 13:56
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
อะกิ๊บ
Member Since: 09 November 2007 13:55
Last Login: 31 July 2011 08:31
Ico48
ผู้หญิงตัวเล็ก
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 09 November 2007 13:55
Last Login: 03 Febuary 2018 08:33
Ico48
Kathi Noodee
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 09 November 2007 13:54
Last Login: 07 August 2013 16:11
Ico48
คิดบวก
Member Since: 09 November 2007 13:53
Last Login: 30 March 2018 08:02
Ico48
ยักษ์สวย
Member Since: 09 November 2007 13:52
Last Login: 06 November 2017 14:42
Ico48
jamjam
Member Since: 09 November 2007 13:40
Last Login: 16 May 2016 09:48
Ico48
@applesk@
Member Since: 09 November 2007 10:34
Last Login: 29 January 2013 10:16
Ico48
^P^... Petite_jew (' ')
Member Since: 09 November 2007 08:54
Last Login: 28 July 2011 20:19
Ico48
THE MOON
Member Since: 08 November 2007 18:01
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
<;)))><
Member Since: 08 November 2007 08:06
Last Login: 09 November 2007 09:34
Ico48
น้องไข่พะโล้
Member Since: 07 November 2007 09:17
Last Login: 01 Febuary 2017 18:13
Ico48
JJ
Member Since: 05 November 2007 17:41
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ทดแทน
Member Since: 05 November 2007 10:08
Last Login: 10 January 2020 14:23
Ico48
iHum
Member Since: 05 November 2007 09:12
Last Login: 28 August 2015 21:15
Ico48
นอกชาน
Member Since: 05 November 2007 08:47
Last Login: 20 July 2011 12:23
Ico48
พัดชา สุขสมบูรณ์
Member Since: 04 November 2007 14:45
Last Login: 18 Febuary 2008 19:52
Ico48
ตัวเล็ก
Member Since: 03 November 2007 17:14
Last Login: 24 November 2007 13:50
Ico48
plan
รับราชการ
กองแผนงาน ม.อ.
Member Since: 03 November 2007 14:35
Last Login: 14 October 2011 18:00