นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
รศ.สมชาย ชูโฉม
Member Since: 03 November 2007 11:50
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์
Member Since: 03 November 2007 10:00
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ล.ลิงไต่หลังแกะ
นักวิชาการ/นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 02 November 2007 13:55
Last Login: 03 December 2015 20:54
Ico48
phatsuko
สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 02 November 2007 13:46
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
sitthichai - lumtansub
Member Since: 01 November 2007 09:41
Last Login: 10 March 2012 13:49
Ico48
กนกวรรณ
Member Since: 01 November 2007 09:31
Last Login: 09 September 2010 11:11
Ico48
Nok
Member Since: 01 November 2007 09:16
Last Login: 17 December 2011 13:59
Ico48
Kon1Kon
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 31 October 2007 20:39
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
chutharat
Member Since: 31 October 2007 16:19
Last Login: 28 June 2019 15:27
Ico48
จี๋
Member Since: 31 October 2007 14:37
Last Login: 19 September 2008 10:30
Ico48
YAOWADEE
ลูกจ้างชั่วคราว
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 31 October 2007 13:08
Last Login: 05 September 2011 10:55
Ico48
บรรน่ารัก
Member Since: 31 October 2007 11:58
Last Login: 18 December 2013 14:56
Ico48
คุณทศ
ข้าราชการบำนาญ (พนักงานมหาวิทยาลัย ออกนอกระบบ)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
Member Since: 31 October 2007 11:00
Last Login: 16 November 2017 12:39
Ico48
โชค
Member Since: 31 October 2007 10:58
Last Login: 28 September 2014 18:16
Ico48
Patcharee Thongchuay
Member Since: 31 October 2007 09:54
Last Login: 27 August 2008 13:23
Ico48
คนชายฝั่ง
Member Since: 29 October 2007 11:34
Last Login: 03 January 2020 19:51
Ico48
ไม้จัตวา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
Member Since: 29 October 2007 09:40
Last Login: 11 August 2017 11:16
Ico48
ตัวหนอน...อ้วนกลม
บรรณารักษ์
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
Member Since: 26 October 2007 19:07
Last Login: 21 August 2013 08:59
Ico48
Zenki
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 26 October 2007 15:28
Last Login: 07 January 2019 10:59
Ico48
Benjana Thongnuy
Member Since: 26 October 2007 14:37
Last Login: 08 May 2012 11:20