นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
numai
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 24 October 2007 13:06
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
DaDa
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 24 October 2007 12:49
Last Login: 07 November 2019 16:42
Ico48
abc xyz
Member Since: 24 October 2007 11:24
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
Sallyroja
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 24 October 2007 10:32
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
manasupa
Member Since: 24 October 2007 08:44
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
หนูณิชน์
Member Since: 22 October 2007 17:54
Last Login: 30 April 2013 14:00
Ico48
เครื่องจักรสีแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 22 October 2007 15:32
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
sa
Member Since: 22 October 2007 15:30
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
nipaporn
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
Member Since: 22 October 2007 15:30
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
Natchaya999
Member Since: 22 October 2007 15:21
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
รับราชการ งานธรุการ กองกิจการนักศึกษา
Member Since: 22 October 2007 12:34
Last Login: 14 March 2012 12:03
Ico48
++PiCkY++
Member Since: 21 October 2007 17:22
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
pepo
Member Since: 20 October 2007 10:02
Last Login: 01 September 2012 12:14
Ico48
หญิงพลอย
Member Since: 19 October 2007 17:07
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ยาดม
รับราชการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 19 October 2007 15:23
Last Login: 02 September 2019 16:51
Ico48
อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์
Member Since: 19 October 2007 15:16
Last Login: 27 May 2016 13:21
Ico48
พรทิพย์
บรรณารักษ์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Member Since: 19 October 2007 14:31
Last Login: 09 November 2018 19:41
Ico48
แดง
Member Since: 19 October 2007 14:06
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
เยาวนิตย์
Member Since: 19 October 2007 14:04
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
เจนนี่
Member Since: 19 October 2007 14:01
Last Login: 12 March 2014 10:59