นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
เจ้าเงาะ
Member Since: 19 October 2007 13:57
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
สุภาวดี
Member Since: 19 October 2007 13:57
Last Login: 19 October 2012 19:53
Ico48
ภิรมย์ นิลรัตน์
Member Since: 19 October 2007 13:53
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ยอดชาย
Member Since: 19 October 2007 13:53
Last Login: 09 December 2011 13:53
Ico48
แป๋ว
Member Since: 19 October 2007 13:53
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
pop_jung
Member Since: 19 October 2007 13:53
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
สมบูรณ์ บัวเทพ
Member Since: 19 October 2007 13:51
Last Login: 08 August 2012 10:08
Ico48
อภิสรา
Member Since: 19 October 2007 13:51
Last Login: 29 September 2009 13:19
Ico48
สัมสู้
Member Since: 19 October 2007 13:51
Last Login: 19 October 2007 13:52
Ico48
สายฝน
Member Since: 19 October 2007 13:50
Last Login: 24 October 2018 20:56
Ico48
อรวรรณ นนทพันธ์
Member Since: 19 October 2007 13:50
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
นิศากร ช่างสุวรรณ
Member Since: 19 October 2007 13:49
Last Login: 18 November 2014 10:24
Ico48
วีต้า
Member Since: 19 October 2007 13:48
Last Login: 22 October 2007 12:41
Ico48
อทิตยา
Member Since: 19 October 2007 13:48
Last Login: 29 August 2013 16:19
Ico48
watcharee
Member Since: 19 October 2007 13:48
Last Login: 03 August 2018 17:43
Ico48
สุนันทา แก้วเจริญ
Member Since: 19 October 2007 13:48
Last Login: 26 December 2016 11:05
Ico48
Ja-aE
Member Since: 19 October 2007 13:44
Last Login: 19 October 2012 15:30
Ico48
จีระวรรณ วิฬาสุวรรณ
Member Since: 19 October 2007 11:16
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
พรศิริ สุพัฒนกุล
Member Since: 19 October 2007 11:04
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
laddavan thianthiti
Member Since: 19 October 2007 11:01
Last Login: 01 June 2011 18:30