นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
โลมาสีชมพู
Member Since: 19 October 2007 11:01
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
sam
Member Since: 19 October 2007 11:01
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
พลัม
รับราชการ
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์
Member Since: 19 October 2007 10:47
Last Login: 09 September 2011 18:13
Ico48
nathaya
Member Since: 19 October 2007 10:45
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
เนาวนิตย์
รับราชการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 19 October 2007 10:40
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
เภสัชกร
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Member Since: 19 October 2007 10:37
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
kanya
เภสัชกร
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Member Since: 19 October 2007 10:31
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
พี่เม่ย
Member Since: 19 October 2007 08:32
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
Member Since: 18 October 2007 20:24
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
กิติยาภรณ์
Member Since: 18 October 2007 14:12
Last Login: 06 July 2011 09:31
Ico48
สงกรานต์
Member Since: 18 October 2007 10:52
Last Login: 05 August 2020 15:42
Ico48
เจ้าเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 18 October 2007 10:44
Last Login: 28 May 2017 09:36
Ico48
วิบูลย์
Member Since: 18 October 2007 10:43
Last Login: 02 October 2015 22:09
Ico48
mitochondria
Member Since: 17 October 2007 19:46
Last Login: 26 August 2014 10:10
Ico48
kariththa intaradsamee
Member Since: 17 October 2007 18:42
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
มดตะนอยตะแคงตีนเดิน
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
Member Since: 17 October 2007 18:36
Last Login: 16 November 2017 13:48
Ico48
กระดังงา
Member Since: 17 October 2007 16:00
Last Login: 06 November 2007 15:22
Ico48
อะไรก็ได้ที่นายสั่ง
Member Since: 17 October 2007 15:11
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
jiji
Member Since: 17 October 2007 12:11
Last Login: 24 April 2010 18:02
Ico48
ฟูกิจ
Member Since: 17 October 2007 11:45
Last Login: 06 Febuary 2008 14:26