นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
ขวัญใจพี่หลวง
Member Since: 17 October 2007 11:40
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
จี่จี้
Member Since: 17 October 2007 11:35
Last Login: 03 March 2010 15:44
Ico48
Nat
Member Since: 17 October 2007 11:35
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
คนธรรมดา
Member Since: 17 October 2007 11:28
Last Login: 05 April 2017 11:28
Ico48
สุวรรณ์
Member Since: 17 October 2007 11:23
Last Login: 10 June 2014 10:02
Ico48
Nicha
Member Since: 17 October 2007 11:21
Last Login: 20 Febuary 2012 11:59
Ico48
ServiceMan
Scientific Equipment Center, PSU
Member Since: 17 October 2007 09:57
Last Login: 22 September 2019 13:06
Ico48
sutham
Member Since: 17 October 2007 09:37
Last Login: 17 July 2011 16:22
Ico48
SuDa
Member Since: 17 October 2007 08:23
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
ขนมจีบ
Member Since: 16 October 2007 16:13
Last Login: 09 August 2012 16:16
Ico48
ปิ่นกนิษฐ์ ชัยชูลี
Member Since: 16 October 2007 15:30
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
Tarakorn.P
Member Since: 16 October 2007 13:58
Last Login: 28 March 2013 00:06
Ico48
จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
Member Since: 16 October 2007 09:47
Last Login: 23 March 2012 08:53
Ico48
ผีเสื้อทรนง
พนักงานเงินรายได้
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
Member Since: 15 October 2007 17:40
Last Login: 30 November 2011 17:15
Ico48
Hunter (Alone in the dark)
Member Since: 15 October 2007 17:14
Last Login: 12 July 2011 12:33
Ico48
@--,'--Ladypin
กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 15 October 2007 17:01
Last Login: 06 June 2014 16:58
Ico48
เจนวดี
หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 15 October 2007 15:54
Last Login: 30 April 2015 11:13
Ico48
^^^TalenGirl-Pla^^^
ลูกจ้างชั่วคราว
สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 15 October 2007 15:48
Last Login: 13 October 2016 23:23
Ico48
JOHA_505
Member Since: 15 October 2007 15:45
Last Login: 15 October 2007 15:47
Ico48
piti.t
Member Since: 15 October 2007 15:38
Last Login: 05 March 2008 22:05