นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
ดอกเข็ม
Member Since: 15 October 2007 14:36
Last Login: 16 October 2007 08:59
Ico48
นาวา
Member Since: 15 October 2007 14:33
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
สารี
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 15 October 2007 12:49
Last Login: 30 May 2014 15:20
Ico48
Juraivan RATANAPISIT
Member Since: 15 October 2007 12:45
Last Login: 27 July 2011 11:09
Ico48
Mr.StormGuard
พนักงานมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศสาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 15 October 2007 12:00
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
BB
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 15 October 2007 09:18
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
วรวุธ
อาจารย์ วิศวกร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 14 October 2007 19:12
Last Login: 05 July 2014 12:18
Ico48
แดง
Member Since: 14 October 2007 09:57
Last Login: 11 September 2013 17:00
Ico48
panyarak
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 13 October 2007 21:39
Last Login: 28 April 2020 10:37
Ico48
ประสาท - มีแต้ม
Member Since: 13 October 2007 11:53
Last Login: 30 October 2007 09:31
Ico48
นงเยาว์
Member Since: 13 October 2007 10:29
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
ดร.วันดี
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 12 October 2007 22:11
Last Login: 20 December 2012 22:16
Ico48
สุริยา จิรสถิตสิน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 12 October 2007 20:50
Last Login: 31 January 2012 09:36
Ico48
ชูศักดิ์
Member Since: 12 October 2007 20:01
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 12 October 2007 16:46
Last Login: 27 July 2015 14:51
Ico48
NP
Member Since: 12 October 2007 16:43
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
รับราชการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 12 October 2007 16:19
Last Login: 17 May 2017 16:34
Ico48
audy
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาตร์
Member Since: 12 October 2007 14:25
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
ลูกหมี
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 12 October 2007 14:24
Last Login: 24 March 2008 14:37
Ico48
อุโยะจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ
Member Since: 12 October 2007 13:28
Last Login: 11 November 2013 00:26