นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
Rotchanatch Darnsawasdi
Member Since: 12 October 2007 11:18
Last Login: 02 April 2010 16:45
Ico48
JJ
Member Since: 12 October 2007 07:47
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
อำนาจ สุคนเขตร์
Member Since: 11 October 2007 19:54
Last Login: 28 June 2016 10:54
Ico48
ต้นสารภี
Member Since: 11 October 2007 14:37
Last Login: 10 September 2013 11:50
Ico48
ประไพ จันทร์อินทร์
Member Since: 11 October 2007 14:23
Last Login: 08 May 2012 15:44
Ico48
kitty
HR, Personnel Division, President Office, Prince of Songkla University.
Member Since: 11 October 2007 13:20
Last Login: 12 July 2013 15:24
Ico48
วงค์เดือน
Member Since: 11 October 2007 13:10
Last Login: 27 November 2007 14:37
Ico48
DRG.
Government Officer
Prince of Songkla University, Surat Thani Campus
Member Since: 11 October 2007 12:58
Last Login: 01 August 2011 12:56
Ico48
หยกมณี
รับราชการ
Member Since: 11 October 2007 12:51
Last Login: 04 September 2016 08:55
Ico48
เถกิง วงศ์ศิริโชติ
Member Since: 11 October 2007 12:44
Last Login: 28 June 2008 21:15
Ico48
อิมจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ
Member Since: 11 October 2007 12:44
Last Login: 27 June 2013 15:59
Ico48
manu
Member Since: 11 October 2007 12:34
Last Login: 26 October 2011 16:19
Ico48
ThungThong
รับราชการ
กองทะเบียนและประมวลผล
Member Since: 11 October 2007 11:11
Last Login: 19 June 2013 15:16
Ico48
mora
Member Since: 11 October 2007 10:58
Last Login: 11 October 2007 10:58
Ico48
ประภัสสร
Member Since: 11 October 2007 10:16
Last Login: 27 June 2013 15:58
Ico48
nueng_IT
คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 11 October 2007 09:47
Last Login: 12 July 2012 08:49
Ico48
ป้อม
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
Member Since: 11 October 2007 09:08
Last Login: 29 June 2017 15:03
Ico48
มาโนช
Member Since: 11 October 2007 09:07
Last Login: 29 August 2011 11:15
Ico48
nagarindkx
Member Since: 11 October 2007 09:00
Last Login: 04 August 2016 15:51
Ico48
หยดน้ำ
Member Since: 11 October 2007 08:48
Last Login: 01 June 2011 18:29