นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
โอ๋-อโณ
นักเทคนิคการแพทย์
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
Member Since: 10 October 2007 23:22
Last Login: 15 May 2020 08:32
Ico48
Bundit Pr
Member Since: 10 October 2007 16:09
Last Login: 02 November 2011 09:24
Ico48
หมูน้อย
Member Since: 10 October 2007 15:30
Last Login: 11 July 2011 09:33
Ico48
bogijung
Member Since: 10 October 2007 15:28
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
jubjung
ข้าราชการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
Member Since: 10 October 2007 14:52
Last Login: 26 June 2012 16:32
Ico48
Klangduen Pochana
Member Since: 10 October 2007 14:34
Last Login: 29 July 2017 18:27
Ico48
gundum
Member Since: 10 October 2007 14:14
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 10 October 2007 13:34
Last Login: 27 October 2015 14:49
Ico48
ลือลักษณ์
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
Member Since: 10 October 2007 13:28
Last Login: 14 July 2011 10:55
Ico48
Wullop Santipracha
Member Since: 10 October 2007 12:59
Last Login: 03 July 2020 15:38
Ico48
nidnoi
Member Since: 10 October 2007 12:45
Last Login: 18 March 2012 20:37
Ico48
ok-cr
Member Since: 10 October 2007 12:26
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
InViSiBle
Member Since: 10 October 2007 08:50
Last Login: 03 July 2018 16:22
Ico48
fernforest
Member Since: 10 October 2007 08:42
Last Login: 07 October 2014 09:22
Ico48
พิชิต
Member Since: 10 October 2007 07:11
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม
Member Since: 09 October 2007 23:06
Last Login: 21 October 2017 08:00
Ico48
ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
Member Since: 09 October 2007 16:13
Last Login: 07 May 2013 15:41
Ico48
อรัญญา
Member Since: 09 October 2007 16:09
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
praphot
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 October 2007 15:55
Last Login: 12 Febuary 2013 08:06
Ico48
เที่ยง
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
Member Since: 09 October 2007 14:46
Last Login: 13 November 2017 21:57