นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
รัตติยา เขียวแป้น
รับราชการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 October 2007 14:10
Last Login: 18 July 2018 11:38
Ico48
มอ ณ แบงคอก
Member Since: 09 October 2007 13:46
Last Login: 08 July 2015 13:57
Ico48
ทานตะวัน
Member Since: 09 October 2007 13:08
Last Login: 10 September 2015 14:23
Ico48
Hi Dev
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 09 October 2007 13:03
Last Login: 30 September 2014 14:24
Ico48
ชาวกรุง
Member Since: 09 October 2007 10:44
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
อัมพร
รับราชการ
กองกิจการนักศึกษา
Member Since: 09 October 2007 10:27
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
pom
Member Since: 09 October 2007 10:09
Last Login: 26 April 2017 08:40
Ico48
~>aRuNaN<~
พนักงานมหาวิทยาลัย
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
Member Since: 09 October 2007 09:22
Last Login: 30 April 2013 14:05
Ico48
ชาเขียวไข่มุก
พนักงานเงินรายได้
คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 09 October 2007 08:53
Last Login: 04 October 2011 09:31
Ico48
ศศิธร คงทอง
รับราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ.
Member Since: 08 October 2007 18:54
Last Login: 02 June 2013 16:08
Ico48
บุญสม
Member Since: 08 October 2007 18:26
Last Login: 10 August 2011 17:02
Ico48
เมตตา
Member Since: 08 October 2007 17:32
Last Login: 24 October 2019 09:56
Ico48
Socute
Member Since: 08 October 2007 15:59
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
Teeradet
พนักงานมหาวิทยาลัย
IT , Price of Songkla University.
Member Since: 08 October 2007 15:50
Last Login: 27 May 2020 11:17
Ico48
เนาวรัตน์ สอิด
Member Since: 08 October 2007 15:38
Last Login: 19 August 2014 15:20
Ico48
Candle_Stone
Member Since: 08 October 2007 15:24
Last Login: 03 June 2013 09:05
Ico48
น้องยามฯ
Member Since: 08 October 2007 15:20
Last Login: 01 May 2014 12:52
Ico48
วิภัทร ศรุติพรหม
รับราชการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 05 October 2007 23:49
Last Login: 24 May 2012 16:24
Ico48
นายแสงเทียน
Member Since: 05 October 2007 23:43
Last Login: 13 January 2020 16:19