นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
on
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:19
เข้าระบบเมื่อ: 07 มีนาคม 2556 17:04
Ico48
ณภัค
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 08:37
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 10:42
Ico48
waraporn
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:44
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:12
Ico48
สิจ้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:31
เข้าระบบเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2556 11:18
Ico48
สุขภิญญา พวงสุวรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:22
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:04
Ico48
Manee Thip
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:12
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:12
Ico48
ศิรดี ดอกไม้บาน สุวรรณชัย
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:02
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2556 13:12
Ico48
kate
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 15:59
เข้าระบบเมื่อ: 10 มิถุนายน 2557 13:51
Ico48
ใจทิพย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 15:40
เข้าระบบเมื่อ: 09 มกราคม 2557 09:06
Ico48
รัตนา
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:07
Ico48
PumPuy PSU
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 10:19
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:13
Ico48
บำเพ็ญ
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 มกราคม 2556 16:00
เข้าระบบเมื่อ: 11 เมษายน 2557 11:17
Ico48
iboyd
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มกราคม 2556 09:42
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2556 09:10
Ico48
ศุภศิลป์
รับราชการ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2556 09:16
เข้าระบบเมื่อ: 15 มกราคม 2556 09:18
Ico48
สมยศ
รับราชการ
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2556 10:24
เข้าระบบเมื่อ: 01 กันยายน 2562 17:49
Ico48
Alex
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มกราคม 2556 16:28
เข้าระบบเมื่อ: 10 มกราคม 2556 10:29
Ico48
Downsyndrome
IT
Faculty of Agro-Industry
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มกราคม 2556 09:39
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2557 13:38
Ico48
sasa
พนักงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ธันวาคม 2555 16:14
เข้าระบบเมื่อ: 28 มกราคม 2556 16:08
Ico48
Porr
ลูกจ้างชั่วคราว
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ธันวาคม 2555 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2556 11:45
Ico48
noo neen
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2555 09:34
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2556 17:08