นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
Red_Dragon
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองทะเบียนและประมวลผล
Member Since: 23 November 2012 11:11
Last Login: 29 November 2012 10:37
Ico48
PrinceArmy
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
กองทะเบียนและประมวลผล
Member Since: 23 November 2012 10:54
Last Login: 08 Febuary 2013 11:33
Ico48
JE
รับราชการ
Member Since: 21 November 2012 07:44
Last Login: 21 November 2012 07:47
Ico48
สายลมและแสงแดด
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 20 November 2012 09:08
Last Login: 13 Febuary 2014 11:11
Ico48
nattapon
Member Since: 13 November 2012 13:49
Last Login: 02 August 2019 13:10
Ico48
สุไลยา
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 06 November 2012 11:08
Last Login: 06 November 2012 16:34
Ico48
ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 05 November 2012 17:33
Last Login: 30 July 2020 12:38
Ico48
เอก
Member Since: 05 November 2012 15:16
Last Login: 12 November 2012 12:41
Ico48
เดโช หวังยี
Member Since: 05 November 2012 14:48
Last Login: 13 November 2012 15:22
Ico48
mai
Member Since: 05 November 2012 13:59
Last Login: 28 December 2012 15:10
Ico48
su
พนักงานเงินรายได้
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 02 November 2012 15:45
Last Login: 21 September 2016 15:42
Ico48
พระจันทร์สีน้ำเงิน
ธุรการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 02 November 2012 09:17
Last Login: 22 November 2012 13:31
Ico48
กมลทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 01 November 2012 14:45
Last Login: 22 January 2013 11:27
Ico48
อนุสรา
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 01 November 2012 09:23
Last Login: 30 June 2016 16:29
Ico48
ปลาฉลาม
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 01 November 2012 09:09
Last Login: 06 November 2012 15:58
Ico48
ปรัชญาพร เอกบุตร
Member Since: 31 October 2012 16:34
Last Login: 06 November 2012 16:27
Ico48
อังคณา
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 31 October 2012 15:37
Last Login: 11 January 2016 14:07
Ico48
scORpioN
Member Since: 01 October 2012 14:47
Last Login: 18 July 2013 14:00
Ico48
Kobae
รับจ้าง
คณะทรัพย์ฯ ม.อ.
Member Since: 17 September 2012 17:10
Last Login: 31 January 2013 18:54
Ico48
babe_happy
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 17 September 2012 12:53
Last Login: 17 September 2012 12:56