นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 กันยายน 2555 15:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2556 10:25
Ico48
jinny
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 กันยายน 2555 12:34
เข้าระบบเมื่อ: 17 มิถุนายน 2559 08:59
Ico48
ปิ่นโต
ครู
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 สิงหาคม 2555 08:39
เข้าระบบเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2559 15:13
Ico48
Kommiracle
Prince of Songkla University
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 สิงหาคม 2555 19:16
เข้าระบบเมื่อ: 30 ตุลาคม 2562 11:30
Ico48
สายลม ^_^
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 สิงหาคม 2555 18:26
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2558 23:08
Ico48
บายศรี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 สิงหาคม 2555 11:40
เข้าระบบเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2557 21:04
Ico48
กรกช
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 สิงหาคม 2555 09:12
เข้าระบบเมื่อ: 11 กันยายน 2555 09:02
Ico48
นุนอนนาน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 สิงหาคม 2555 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 10 ตุลาคม 2559 09:49
Ico48
Amity
พนักงานองค์กรของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 กรกฎาคม 2555 09:42
เข้าระบบเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2555 09:44
Ico48
Gybkae
นักศึกษา
-
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กรกฎาคม 2555 17:16
เข้าระบบเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2555 17:21
Ico48
นาย สิทธิชัย พิริยคุณธร
ข้าราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 กรกฎาคม 2555 19:21
เข้าระบบเมื่อ: 08 ธันวาคม 2557 15:56
Ico48
T. Sangchaisri
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กรกฎาคม 2555 20:51
เข้าระบบเมื่อ: 18 มีนาคม 2556 21:02
Ico48
Toey
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กรกฎาคม 2555 19:41
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2556 13:30
Ico48
ภูริทัต
นักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 มิถุนายน 2555 20:45
เข้าระบบเมื่อ: 17 มิถุนายน 2555 20:49
Ico48
Miss JANEANONG QUEEN LIMWICHIT
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 มิถุนายน 2555 21:27
เข้าระบบเมื่อ: 13 มิถุนายน 2555 21:31
Ico48
Piyanut
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 มิถุนายน 2555 12:00
เข้าระบบเมื่อ: 13 มิถุนายน 2555 12:00
Ico48
ปุ๊กลุ๊ก
พนักงานของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 มิถุนายน 2555 08:50
เข้าระบบเมื่อ: 26 กันยายน 2556 16:31
Ico48
gorn
งานประกันคุณภาพ
คณะศิลปศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 มิถุนายน 2555 14:44
เข้าระบบเมื่อ: 17 กันยายน 2555 08:36
Ico48
passion_box
งานนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 มิถุนายน 2555 14:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 16:01
Ico48
nop inu
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 มิถุนายน 2555 14:18
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 15:24