นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
lovely
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 มิถุนายน 2555 13:43
เข้าระบบเมื่อ: 07 กันยายน 2555 17:48
Ico48
patty
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 มิถุนายน 2555 13:39
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 14:47
Ico48
Yapat
รับราชการ
คณะศิลปศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 มิถุนายน 2555 13:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 16:01
Ico48
Aran Ngampongsai
รับราชการ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤษภาคม 2555 14:59
เข้าระบบเมื่อ: 29 สิงหาคม 2555 16:13
Ico48
Beaujung
บุคลากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 เมษายน 2555 09:49
เข้าระบบเมื่อ: 15 มกราคม 2556 13:38
Ico48
Chill Chill
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 เมษายน 2555 08:25
เข้าระบบเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2555 10:10
Ico48
ณ. พุนพิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 เมษายน 2555 17:44
เข้าระบบเมื่อ: 24 มีนาคม 2560 23:24
Ico48
โอเลี้ยง
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มอ. ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 มีนาคม 2555 17:16
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2556 15:42
Ico48
ษวรส
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มีนาคม 2555 17:57
เข้าระบบเมื่อ: 02 เมษายน 2555 12:38
Ico48
ทะเลแสนงาม กรรณิการ์ kaka ธรรมบำรุง
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2555 10:26
เข้าระบบเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2558 11:55
Ico48
ชีวิน
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 มีนาคม 2555 10:55
เข้าระบบเมื่อ: 04 พฤษภาคม 2555 15:27
Ico48
Oreo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มีนาคม 2555 16:43
เข้าระบบเมื่อ: 11 เมษายน 2559 11:34
Ico48
akapop.t
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มีนาคม 2555 11:00
เข้าระบบเมื่อ: 28 มิถุนายน 2559 15:37
Ico48
nannaphat
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กุมภาพันธ์ 2555 10:09
เข้าระบบเมื่อ: 15 มีนาคม 2555 15:35
Ico48
นู๋แมว
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:45
เข้าระบบเมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2557 11:07
Ico48
กัญญาณัฐ ไกรวัลย์
พนักงานเงินรายได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:40
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:58
Ico48
ปรียานันท์ นันตสุวรรณ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:35
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:58
Ico48
Gybzy_Eng
เจ้าหน้าที่บุคคล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:33
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 12:00
Ico48
SEEN
หลักสูตร MIT
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:31
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 12:00
Ico48
อรวรรณศิริ
MIM ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:26
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:59