นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
lovely
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 01 June 2012 13:43
Last Login: 07 September 2012 17:48
Ico48
patty
Member Since: 01 June 2012 13:39
Last Login: 01 June 2012 14:47
Ico48
Yapat
รับราชการ
คณะศิลปศาสตร์
Member Since: 01 June 2012 13:38
Last Login: 01 June 2012 16:01
Ico48
Aran Ngampongsai
รับราชการ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 29 May 2012 14:59
Last Login: 29 August 2012 16:13
Ico48
Beaujung
บุคลากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 30 April 2012 09:49
Last Login: 15 January 2013 13:38
Ico48
Chill Chill
Member Since: 28 April 2012 08:25
Last Login: 17 July 2012 10:10
Ico48
ณ. พุนพิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 27 April 2012 17:44
Last Login: 24 March 2017 23:24
Ico48
โอเลี้ยง
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มอ. ปัตตานี
Member Since: 31 March 2012 17:16
Last Login: 12 Febuary 2013 15:42
Ico48
ษวรส
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 28 March 2012 17:57
Last Login: 02 April 2012 12:38
Ico48
ทะเลแสนงาม กรรณิการ์ kaka ธรรมบำรุง
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 27 March 2012 10:26
Last Login: 23 Febuary 2015 11:55
Ico48
ชีวิน
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 09 March 2012 10:55
Last Login: 04 May 2012 15:27
Ico48
Oreo
Member Since: 08 March 2012 16:43
Last Login: 11 April 2016 11:34
Ico48
akapop.t
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Member Since: 08 March 2012 11:00
Last Login: 28 June 2016 15:37
Ico48
nannaphat
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 29 Febuary 2012 10:09
Last Login: 15 March 2012 15:35
Ico48
นู๋แมว
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 20 Febuary 2012 11:45
Last Login: 18 November 2014 11:07
Ico48
กัญญาณัฐ ไกรวัลย์
พนักงานเงินรายได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 20 Febuary 2012 11:40
Last Login: 20 Febuary 2012 11:58
Ico48
ปรียานันท์ นันตสุวรรณ
Member Since: 20 Febuary 2012 11:35
Last Login: 20 Febuary 2012 11:58
Ico48
Gybzy_Eng
เจ้าหน้าที่บุคคล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 20 Febuary 2012 11:33
Last Login: 20 Febuary 2012 12:00
Ico48
SEEN
หลักสูตร MIT
Member Since: 20 Febuary 2012 11:31
Last Login: 20 Febuary 2012 12:00
Ico48
อรวรรณศิริ
MIM ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 20 Febuary 2012 11:26
Last Login: 20 Febuary 2012 11:59