นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
นายบาส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:19
เข้าระบบเมื่อ: 25 กันยายน 2557 13:28
Ico48
P@K
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:13
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:44
Ico48
-
-
-
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:12
เข้าระบบเมื่อ: 02 ตุลาคม 2556 17:03
Ico48
อะดิ
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กุมภาพันธ์ 2555 14:38
เข้าระบบเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2557 09:13
Ico48
yellow duck
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 มกราคม 2555 13:48
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2555 17:59
Ico48
หนุ่มหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 มกราคม 2555 13:02
เข้าระบบเมื่อ: 06 กรกฎาคม 2555 13:32
Ico48
นับหนึ่ง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 มกราคม 2555 20:55
เข้าระบบเมื่อ: 01 เมษายน 2557 00:19
Ico48
little aun
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 มกราคม 2555 15:11
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2561 16:04
Ico48
TUKTIK
พนักงานของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 14:19
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2555 15:23
Ico48
nop'sorn
ลูกจ้างเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 14:03
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2555 15:24
Ico48
อับดุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 14:03
เข้าระบบเมื่อ: 17 ตุลาคม 2557 12:23
Ico48
warit
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 14:01
เข้าระบบเมื่อ: 30 มกราคม 2555 20:56
Ico48
คิมหันต์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:57
เข้าระบบเมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2555 14:21
Ico48
DomeTale
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:55
เข้าระบบเมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2555 07:47
Ico48
Tanny
พนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2555 15:25
Ico48
สุภาวดี
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:49
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2555 15:26
Ico48
Thanya
พนักงงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2555 15:10
Ico48
ฮ นกฮูกตาโต
พนักงานมหาวิทยาลัย
SLEC PSU Surat
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:42
เข้าระบบเมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2555 14:40
Ico48
ืnoyake
ม.อ. สุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:41
เข้าระบบเมื่อ: 13 เมษายน 2555 06:43
Ico48
อุไรวรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีิุอุตสาหกรรม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2555 13:50