นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
ตามพรลิงค
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:31
เข้าระบบเมื่อ: 24 มกราคม 2555 09:07
Ico48
Phumanirat999 ^_^"
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 11:55
เข้าระบบเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2560 17:00
Ico48
watcharawalee tangkuptanon
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มกราคม 2555 16:30
เข้าระบบเมื่อ: 18 มกราคม 2555 16:31
Ico48
chio
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
macorin
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 มกราคม 2555 21:35
เข้าระบบเมื่อ: 13 มกราคม 2555 21:42
Ico48
Kanom Phing
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 มกราคม 2555 15:34
เข้าระบบเมื่อ: 15 กันยายน 2560 14:41
Ico48
จุฑามาศ
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 ธันวาคม 2554 10:03
เข้าระบบเมื่อ: 07 มิถุนายน 2555 14:23
Ico48
ซ้อน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ธันวาคม 2554 14:00
เข้าระบบเมื่อ: 22 ธันวาคม 2554 13:54
Ico48
THE TING
พนักงานราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ธันวาคม 2554 10:11
เข้าระบบเมื่อ: 31 กรกฎาคม 2556 15:13
Ico48
polla
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2554 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2555 20:30
Ico48
ช.ช่าง
รับราชการ
ม.สงขลานคริทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 พฤศจิกายน 2554 11:03
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2555 11:02
Ico48
ชญานนท์ พร้อมมูล
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 พฤศจิกายน 2554 09:45
เข้าระบบเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2557 10:00
Ico48
iMooyizz
พนักงานของรัฐ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2554 16:25
เข้าระบบเมื่อ: 11 มีนาคม 2558 14:59
Ico48
ALPHA 12
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 พฤศจิกายน 2554 10:41
เข้าระบบเมื่อ: 01 มีนาคม 2555 11:38
Ico48
nui
พนักงาน
วิศวเคมี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2554 13:39
เข้าระบบเมื่อ: 10 พฤษภาคม 2555 15:53
Ico48
MoN_Takan
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2554 11:46
เข้าระบบเมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 14:26
Ico48
ลูกเป็ดขี้เหร่^^
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2554 10:25
เข้าระบบเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2557 16:26
Ico48
charlie4
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 16:34
เข้าระบบเมื่อ: 02 เมษายน 2555 15:34
Ico48
charlie2
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 16:33
เข้าระบบเมื่อ: 20 มีนาคม 2555 16:05
Ico48
สุรัสวดี
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2554 11:11
Ico48
Miss sininart chongkhong
lecturer
PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 12:18
เข้าระบบเมื่อ: 31 มีนาคม 2555 10:06