นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
nattawan.k
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 12:16
เข้าระบบเมื่อ: 20 มีนาคม 2555 14:04
Ico48
pheung
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 11:13
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2555 13:56
Ico48
ขั้นเทพ
โปรแกรมเมอร์,admin,network,it support
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 08:39
เข้าระบบเมื่อ: 26 มกราคม 2555 14:57
Ico48
ดอกเข็ม
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 ตุลาคม 2554 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2554 17:14
Ico48
ปลากัดน้อย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 ตุลาคม 2554 10:20
เข้าระบบเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2555 13:32
Ico48
DryingTech
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 ตุลาคม 2554 10:31
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2555 22:04
Ico48
Bravo1
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2554 17:06
เข้าระบบเมื่อ: 30 กรกฎาคม 2555 10:36
Ico48
OuiRanger
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2554 14:34
เข้าระบบเมื่อ: 03 มิถุนายน 2556 12:42
Ico48
หญ้าเจ้าชู้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ตุลาคม 2554 10:46
เข้าระบบเมื่อ: 14 ตุลาคม 2554 11:07
Ico48
ฃีวิตกับความหวัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 ตุลาคม 2554 19:32
เข้าระบบเมื่อ: 09 ธันวาคม 2558 16:21
Ico48
เบญจมาศ ยอดผกา
ีรับจ้าง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 ตุลาคม 2554 21:10
เข้าระบบเมื่อ: 14 มกราคม 2555 21:00
Ico48
มารุแอ๊ะ
พนักงานมหาลัย
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 กันยายน 2554 21:21
เข้าระบบเมื่อ: 16 มิถุนายน 2557 10:12
Ico48
วิทยุฯม.อ.88
พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FM88
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กันยายน 2554 21:54
เข้าระบบเมื่อ: 05 มีนาคม 2555 13:36
Ico48
kanya
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 กันยายน 2554 15:13
เข้าระบบเมื่อ: 14 กันยายน 2554 15:32
Ico48
ดอกหญ้า
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 กันยายน 2554 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 22 เมษายน 2556 15:52
Ico48
u-sa.c
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 15:42
เข้าระบบเมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556 11:26
Ico48
ธีรพันธุ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 11:56
เข้าระบบเมื่อ: 29 กรกฎาคม 2558 16:25
Ico48
วนิดา คำประไพ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 11:52
เข้าระบบเมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2554 08:27
Ico48
ปลากด น้ำเค็ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:54
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 14:48
Ico48
kanjana
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:53
เข้าระบบเมื่อ: 08 ตุลาคม 2559 10:46