นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
หม่อนไหม
สถาบันฮาลาล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:45
เข้าระบบเมื่อ: 05 มีนาคม 2556 01:01
Ico48
~แอ๋ว~
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:45
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:55
Ico48
kate
พนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:44
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:16
Ico48
DeenY
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:35
เข้าระบบเมื่อ: 06 ธันวาคม 2554 10:31
Ico48
Muay
พนักงานเงินรายได้
คณะวิทยาการจัดการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:34
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 14:53
Ico48
สุดารัตน์
พนักงานของรัฐ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 14:23
Ico48
nadear
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลััยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:30
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2554 11:56
Ico48
ทานตะวัน
adcet
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:24
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:59
Ico48
Wish Coming True
prince of songkla university
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:24
เข้าระบบเมื่อ: 27 มกราคม 2557 08:47
Ico48
iaomi
กองบริการการศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:23
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2559 16:13
Ico48
พรทิพา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2554 18:29
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:59
Ico48
santyone111
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กันยายน 2554 09:38
เข้าระบบเมื่อ: 19 ตุลาคม 2558 14:33
Ico48
tae tae
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 กันยายน 2554 10:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤษภาคม 2556 14:32
Ico48
Piyarat Boonsawang
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 กันยายน 2554 00:08
เข้าระบบเมื่อ: 07 กันยายน 2554 01:50
Ico48
แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊)
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 กันยายน 2554 20:18
เข้าระบบเมื่อ: 13 มกราคม 2564 12:20
Ico48
pr_psu trang
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กันยายน 2554 10:40
เข้าระบบเมื่อ: 09 สิงหาคม 2559 15:47
Ico48
ทิพย์
รับราชการ
งานพัฒนานักศึกษา มอ.สุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 สิงหาคม 2554 16:08
เข้าระบบเมื่อ: 21 มีนาคม 2555 17:29
Ico48
ใยมะพร้าวน้องใยไหม
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 สิงหาคม 2554 14:28
เข้าระบบเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 13:31
Ico48
เจษสะกี้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 สิงหาคม 2554 16:44
เข้าระบบเมื่อ: 05 สิงหาคม 2554 16:58
Ico48
mu-nue'
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 สิงหาคม 2554 15:54
เข้าระบบเมื่อ: 30 กันยายน 2554 10:15