นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
ม้อย
พม
Member Since: 27 November 2016 10:23
Last Login: 21 April 2017 19:22
Ico48
อับดุลเลาะห์ สะมาโระ
Member Since: 25 November 2016 23:34
Last Login: 25 November 2016 23:34
Ico48
คัลเลอร์ฟู
ลูกจ้างโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่
Member Since: 23 November 2016 09:59
Last Login: 17 Febuary 2017 09:39
Ico48
คุณ นิศาชล นวลแก้ว
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยายาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 November 2016 10:09
Last Login: 17 November 2016 10:12
Ico48
นุ้ย เปรมยุดา
Member Since: 22 September 2016 11:10
Last Login: 22 September 2016 11:22
Ico48
P.Richy
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 08 September 2016 14:19
Last Login: 03 August 2019 23:58
Ico48
ืninra
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 19 August 2016 14:10
Last Login: 19 August 2016 15:59
Ico48
KaMkAeW
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 15 August 2016 19:46
Last Login: 20 January 2021 10:30
Ico48
bkmom
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 09 August 2016 15:10
Last Login: 07 July 2017 16:02
Ico48
เสาวนิตย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
Member Since: 08 August 2016 13:00
Last Login: 23 August 2016 16:07
Ico48
คุณ นนธิชา - อู่ผลเจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
Member Since: 05 August 2016 13:54
Last Login: 05 August 2016 14:22
Ico48
นฤมล
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 04 August 2016 17:02
Last Login: 08 August 2016 14:32
Ico48
ไอ้ตัวเล็ก
พนักงานราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
Member Since: 04 August 2016 15:19
Last Login: 04 August 2016 15:47
Ico48
LookTao
The Computer Center
Member Since: 06 July 2016 15:28
Last Login: 16 April 2021 16:45
Ico48
YOD
พนักงานราชการ
ม.อ.ตรัง
Member Since: 05 July 2016 12:41
Last Login: 25 July 2016 11:44
Ico48
นาย อิสเรจ บุญมณี
รับจ้าง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 01 July 2016 09:59
Last Login: 01 July 2016 10:51
Ico48
ป.ปลา
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 30 June 2016 10:00
Last Login: 30 June 2016 15:43
Ico48
audy47
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
Member Since: 20 June 2016 16:15
Last Login: 20 June 2016 16:31
Ico48
Mr. Natha Ya Lee
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตตรัง
Member Since: 15 June 2016 15:31
Last Login: 12 July 2016 00:16
Ico48
ปฏิมาพร ปลอดภัย
อาจารย์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 07 June 2016 12:19
Last Login: 07 June 2016 13:00