นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
ม้อย
พม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 พฤศจิกายน 2559 10:23
เข้าระบบเมื่อ: 21 เมษายน 2560 19:22
Ico48
อับดุลเลาะห์ สะมาโระ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 พฤศจิกายน 2559 23:34
เข้าระบบเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2559 23:34
Ico48
คัลเลอร์ฟู
ลูกจ้างโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 พฤศจิกายน 2559 09:59
เข้าระบบเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2560 09:39
Ico48
คุณ นิศาชล นวลแก้ว
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยายาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 พฤศจิกายน 2559 10:09
เข้าระบบเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2559 10:12
Ico48
นุ้ย เปรมยุดา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 กันยายน 2559 11:10
เข้าระบบเมื่อ: 22 กันยายน 2559 11:22
Ico48
P.Richy
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กันยายน 2559 14:19
เข้าระบบเมื่อ: 03 สิงหาคม 2562 23:58
Ico48
ืninra
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 สิงหาคม 2559 14:10
เข้าระบบเมื่อ: 19 สิงหาคม 2559 15:59
Ico48
KaMkAeW
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 สิงหาคม 2559 19:46
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2564 10:30
Ico48
bkmom
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 สิงหาคม 2559 15:10
เข้าระบบเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560 16:02
Ico48
เสาวนิตย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 สิงหาคม 2559 13:00
เข้าระบบเมื่อ: 23 สิงหาคม 2559 16:07
Ico48
คุณ นนธิชา - อู่ผลเจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 สิงหาคม 2559 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 05 สิงหาคม 2559 14:22
Ico48
นฤมล
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 สิงหาคม 2559 17:02
เข้าระบบเมื่อ: 08 สิงหาคม 2559 14:32
Ico48
ไอ้ตัวเล็ก
พนักงานราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 สิงหาคม 2559 15:19
เข้าระบบเมื่อ: 04 สิงหาคม 2559 15:47
Ico48
LookTao
The Computer Center
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 กรกฎาคม 2559 15:28
เข้าระบบเมื่อ: 16 เมษายน 2564 16:45
Ico48
YOD
พนักงานราชการ
ม.อ.ตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กรกฎาคม 2559 12:41
เข้าระบบเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2559 11:44
Ico48
นาย อิสเรจ บุญมณี
รับจ้าง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กรกฎาคม 2559 09:59
เข้าระบบเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2559 10:51
Ico48
ป.ปลา
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มิถุนายน 2559 10:00
เข้าระบบเมื่อ: 30 มิถุนายน 2559 15:43
Ico48
audy47
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2559 16:15
เข้าระบบเมื่อ: 20 มิถุนายน 2559 16:31
Ico48
Mr. Natha Ya Lee
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มิถุนายน 2559 15:31
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2559 00:16
Ico48
ปฏิมาพร ปลอดภัย
อาจารย์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มิถุนายน 2559 12:19
เข้าระบบเมื่อ: 07 มิถุนายน 2559 13:00