นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
จงกลนี รุ่งเรือง
อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 02 June 2016 13:04
Last Login: 09 August 2019 11:40
Ico48
Kaffee Mania
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานทะเบียนและประมวลผล
Member Since: 08 March 2016 15:42
Last Login: 07 September 2016 09:40
Ico48
บ้านสามชาย
หน่วยอาคารฯสถานที่
Member Since: 29 Febuary 2016 16:34
Last Login: 21 June 2016 16:21
Ico48
แก้วเกล้า
Member Since: 13 January 2016 14:55
Last Login: 27 January 2017 11:52
Ico48
Parisss'O
Member Since: 12 January 2016 09:27
Last Login: 07 Febuary 2019 23:07
Ico48
โอมเพี้ยง
Member Since: 07 January 2016 14:21
Last Login: 23 June 2017 11:12
Ico48
Toulakjang
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 08 October 2015 14:58
Last Login: 08 October 2015 14:58
Ico48
นุ่มนิ่ม
Member Since: 10 September 2015 11:34
Last Login: 12 September 2017 13:52
Ico48
ยิ้ม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 05 August 2015 16:29
Last Login: 01 Febuary 2017 17:00
Ico48
ฅนเก็บขยะ [IRON T]
Member Since: 28 July 2015 08:47
Last Login: 03 May 2016 11:04
Ico48
ลูกเป็ดน้อย
Member Since: 27 July 2015 16:30
Last Login: 07 August 2018 09:38
Ico48
Bella
Member Since: 24 July 2015 13:45
Last Login: 01 July 2016 13:54
Ico48
Dean Moolsub
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 20 June 2015 10:35
Last Login: 16 March 2019 11:06
Ico48
Kayuza
พนักงาน
ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 07 May 2015 10:36
Last Login: 19 May 2015 13:21
Ico48
nong ja
Member Since: 03 April 2015 10:52
Last Login: 03 April 2015 10:52
Ico48
สายหมอก
Member Since: 01 April 2015 15:02
Last Login: 08 November 2017 15:58
Ico48
ชีวิตเปื้อนเหงื่อ
รับราชการ
ฝ่ายวิจัยและบริการกลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 31 March 2015 10:44
Last Login: 31 March 2015 11:05
Ico48
ตะวันชิงพลบ
พนักงานเงินรายได้
กลุ่มจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 25 March 2015 12:01
Last Login: 25 March 2015 12:08
Ico48
Once
Member Since: 19 March 2015 13:25
Last Login: 01 Febuary 2017 10:03
Ico48
G Goy
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 18 March 2015 22:33
Last Login: 26 December 2015 22:41