นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
ฉันเลือกเอง
พนักงานมหาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 09 March 2015 13:53
Last Login: 05 July 2019 09:05
Ico48
แม่บ้านมีหนวด
Member Since: 24 Febuary 2015 13:24
Last Login: 08 Febuary 2017 13:40
Ico48
sunisa
รับราชการ
PSU
Member Since: 21 Febuary 2015 16:24
Last Login: 21 Febuary 2015 16:26
Ico48
Melon
รับราชการ
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 18 Febuary 2015 14:54
Last Login: 04 November 2016 11:54
Ico48
่jo.sutti
เจ้าหน้าที่รัฐ
ศูนย์บริการวิชาการ
Member Since: 13 Febuary 2015 13:12
Last Login: 12 May 2015 13:31
Ico48
เยลลี่อัดเม็ด!!
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 21 January 2015 10:31
Last Login: 05 November 2020 14:15
Ico48
MeanKuma
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 12 January 2015 11:00
Last Login: 21 November 2017 14:00
Ico48
Suttida Saebao
ลูกจ้าง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 08 January 2015 13:41
Last Login: 16 October 2015 14:42
Ico48
Aris
Member Since: 05 January 2015 13:36
Last Login: 05 January 2015 13:38
Ico48
นาฬิกา
พนักงานมหาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 25 December 2014 16:26
Last Login: 26 March 2017 10:09
Ico48
ศิษย์พี่หย่ายย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 25 December 2014 14:03
Last Login: 24 October 2017 18:44
Ico48
เห็ดเผาะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 25 December 2014 13:58
Last Login: 24 Febuary 2018 15:14
Ico48
PENNEE
Member Since: 25 December 2014 13:50
Last Login: 15 May 2020 12:15
Ico48
กระเจี๊ยบ
Member Since: 15 December 2014 11:29
Last Login: 04 August 2016 15:10
Ico48
สกนธ์
Member Since: 03 December 2014 11:21
Last Login: 08 August 2016 16:39
Ico48
Baibon
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 14 November 2014 10:38
Last Login: 02 Febuary 2018 16:31
Ico48
ตอย
บุคลากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 26 September 2014 13:51
Last Login: 23 November 2017 18:12
Ico48
นฤมล พฤกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
หลักสูตร ปร.ด. การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาคิ
Member Since: 25 August 2014 16:54
Last Login: 28 August 2014 11:29
Ico48
สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์
นักวิทยาศาสตร์
ภ.เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 18 July 2014 08:47
Last Login: 03 May 2016 23:04
Ico48
Mongkhol
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 17 July 2014 13:51
Last Login: 17 July 2014 13:51