นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
กนกกร จันทร์มณี
กองการเจ้าหน้าที่ สนอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:15
เข้าระบบเมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 16:11
Ico48
สรญา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:04
เข้าระบบเมื่อ: 05 ตุลาคม 2556 15:06
Ico48
KIK
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 มิถุนายน 2556 10:39
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2556 15:42
Ico48
นายอุทิศ อินทศร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 มิถุนายน 2556 08:40
เข้าระบบเมื่อ: 16 พฤษภาคม 2557 11:01
Ico48
madone
นักวิทยาศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 มิถุนายน 2556 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2556 10:48
Ico48
Assoc. Prof. Dr Wanwisa Nganpongsai
Lecturer
Department of Animal Science
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 มิถุนายน 2556 09:04
เข้าระบบเมื่อ: 12 มิถุนายน 2556 16:45
Ico48
wuti
Government service
Department of Aquatic Science
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 มิถุนายน 2556 12:53
เข้าระบบเมื่อ: 02 มิถุนายน 2556 12:53
Ico48
เชอร์รี่ medtech
คณะเทคนิคการแพทย์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 มิถุนายน 2556 05:32
เข้าระบบเมื่อ: 02 มิถุนายน 2556 05:52
Ico48
Seraph
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 พฤษภาคม 2556 16:58
เข้าระบบเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2556 20:43
Ico48
JUMU
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 พฤษภาคม 2556 16:35
เข้าระบบเมื่อ: 05 มิถุนายน 2556 21:32
Ico48
kan
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 พฤษภาคม 2556 16:04
เข้าระบบเมื่อ: 11 มิถุนายน 2556 16:26
Ico48
Mr.Natta
พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 พฤษภาคม 2556 14:23
เข้าระบบเมื่อ: 19 มิถุนายน 2556 17:50
Ico48
moki
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 พฤษภาคม 2556 14:23
เข้าระบบเมื่อ: 03 มิถุนายน 2556 16:23
Ico48
anatta
อาจารย์
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 พฤษภาคม 2556 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2556 13:25
Ico48
นุชชี่
พนักงานเงินรายได้
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2556 16:38
เข้าระบบเมื่อ: 05 สิงหาคม 2558 14:36
Ico48
แม่นางบนยอดเขาเหลียงซาน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 พฤษภาคม 2556 17:45
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2556 15:16
Ico48
กรอร วงษ์กำแหง
อาจารย์
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 เมษายน 2556 11:43
เข้าระบบเมื่อ: 23 เมษายน 2556 11:44
Ico48
ส้ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 เมษายน 2556 23:22
เข้าระบบเมื่อ: 10 เมษายน 2556 23:28
Ico48
พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม
อาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 เมษายน 2556 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 13 พฤษภาคม 2556 06:50
Ico48
นาย สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 เมษายน 2556 09:27
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2556 09:05