นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
Honey Bee
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 มีนาคม 2556 13:37
เข้าระบบเมื่อ: 17 เมษายน 2556 17:06
Ico48
การณ์กิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 มีนาคม 2556 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 22 เมษายน 2559 16:01
Ico48
boon
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 มีนาคม 2556 13:35
เข้าระบบเมื่อ: 06 มีนาคม 2556 16:16
Ico48
warin
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 มีนาคม 2556 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 08 มีนาคม 2556 08:53
Ico48
somsak sudchan
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 มีนาคม 2556 13:21
เข้าระบบเมื่อ: 19 มิถุนายน 2557 14:31
Ico48
vee
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 มีนาคม 2556 13:20
เข้าระบบเมื่อ: 06 มีนาคม 2556 16:17
Ico48
noo_mam
นักวิทยาศาสตร์
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 มีนาคม 2556 09:07
เข้าระบบเมื่อ: 17 มีนาคม 2556 17:16
Ico48
แชร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มีนาคม 2556 14:26
เข้าระบบเมื่อ: 06 มีนาคม 2556 16:16
Ico48
มัทนา
รับจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 มีนาคม 2556 15:07
เข้าระบบเมื่อ: 04 มีนาคม 2556 17:08
Ico48
วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Government Employee
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 มีนาคม 2556 14:53
เข้าระบบเมื่อ: 25 ธันวาคม 2563 17:10
Ico48
กุ้งหวาน
ลูกจ้างชั่วคราว
คณะพยาบาลศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 กุมภาพันธ์ 2556 19:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 สิงหาคม 2556 14:05
Ico48
sunisa.j
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 กุมภาพันธ์ 2556 15:12
เข้าระบบเมื่อ: 26 มิถุนายน 2556 14:15
Ico48
รักยิ้ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กุมภาพันธ์ 2556 13:24
เข้าระบบเมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2557 19:50
Ico48
ชาญชัย ธนาวุฒิ
ข้าราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2556 15:50
เข้าระบบเมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2556 16:04
Ico48
กัลยาณี
รับราชการ
งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:30
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:06
Ico48
apinya
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:27
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 14:14
Ico48
ธีรพล สุวรรณสะอาด
ข้าราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:27
เข้าระบบเมื่อ: 21 กันยายน 2561 16:25
Ico48
Ben
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:25
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 10:46
Ico48
Packtech1
Government officer
Faculty of Agro-Industry
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:23
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:08
Ico48
peepen
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณุะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:20
เข้าระบบเมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2556 17:43