นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
Honey Bee
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Member Since: 06 March 2013 13:37
Last Login: 17 April 2013 17:06
Ico48
การณ์กิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Member Since: 06 March 2013 13:36
Last Login: 22 April 2016 16:01
Ico48
boon
Member Since: 06 March 2013 13:35
Last Login: 06 March 2013 16:16
Ico48
warin
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Member Since: 06 March 2013 13:34
Last Login: 08 March 2013 08:53
Ico48
somsak sudchan
Member Since: 06 March 2013 13:21
Last Login: 19 June 2014 14:31
Ico48
vee
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Member Since: 06 March 2013 13:20
Last Login: 06 March 2013 16:17
Ico48
noo_mam
นักวิทยาศาสตร์
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
Member Since: 06 March 2013 09:07
Last Login: 17 March 2013 17:16
Ico48
แชร์
Member Since: 05 March 2013 14:26
Last Login: 06 March 2013 16:16
Ico48
มัทนา
รับจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ.
Member Since: 04 March 2013 15:07
Last Login: 04 March 2013 17:08
Ico48
วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Government Employee
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Member Since: 01 March 2013 14:53
Last Login: 17 November 2020 11:43
Ico48
กุ้งหวาน
ลูกจ้างชั่วคราว
คณะพยาบาลศาสตร์
Member Since: 27 Febuary 2013 19:45
Last Login: 01 August 2013 14:05
Ico48
sunisa.j
Member Since: 22 Febuary 2013 15:12
Last Login: 26 June 2013 14:15
Ico48
รักยิ้ม
Member Since: 12 Febuary 2013 13:24
Last Login: 05 November 2014 19:50
Ico48
ชาญชัย ธนาวุฒิ
ข้าราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 05 Febuary 2013 15:50
Last Login: 05 Febuary 2013 16:04
Ico48
กัลยาณี
รับราชการ
งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 January 2013 09:30
Last Login: 29 January 2013 11:06
Ico48
apinya
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
Member Since: 29 January 2013 09:27
Last Login: 29 January 2013 14:14
Ico48
ธีรพล สุวรรณสะอาด
ข้าราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Member Since: 29 January 2013 09:27
Last Login: 21 September 2018 16:25
Ico48
Ben
Member Since: 29 January 2013 09:25
Last Login: 29 January 2013 10:46
Ico48
Packtech1
Government officer
Faculty of Agro-Industry
Member Since: 29 January 2013 09:23
Last Login: 29 January 2013 11:08
Ico48
peepen
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณุะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 January 2013 09:20
Last Login: 02 Febuary 2013 17:43